Fa temps diverses persones, amb certa afinitat ideològica, vàrem començar a parlar al voltant de diverses qüestions. Per una banda, les mancances ideològiques de diferents col·lectius, les contradiccions en la seva lluita antiimperialista. Per altra banda, l’erroni estereotip que fa que una part important de les persones organitzades tendeixin a pensar que una bona “indepe” vol la consecució d’un estat, amb el que això implica d’autoritarisme, i que tota bona “anarka” menysprea la cultura i la llengua des d’un fals internacionalisme. Seria el molt amanit “Independència és feixisme” o “Anarquisme és espanyolisme”. Frases sense sentit que no resolen res i que permeten seguir amb adjudicacions de rols i de falsos tòpics que impedeixen a les persones pensar per si mateixes.

https://negrestempestes.cat/

Hora de trobada: Dilluns a las 20:00